Aktiesalg for personer og dødsboer, regler fra 1.1.2006:
Unoterede aktier Gevinst Beskattes som aktieindkomst (27/28/42/43%)
  Tab Tabsfradrag i anden aktieindkomst. Af negativ aktieindkomst beregnes en negativ skat, som modregnes i slutskatten.
Børsnoterede aktier Gevinst Beskattes som aktieindkomst (27/28/42/43%)
  Tab Tab modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning
Metode: Gennemsnitsmetoden

Overgangsregler,
beholdninger pr. 31.12.2005:
Efter overgangsreglen skal gevinst og tab på børsnoterede aktier i beholdninger pr. 31.12.2005 på under 136.600 kr. (ægtepar 273.100 kr.), ikke medregnes ved indkomstopgørelsen, når de ved salget har været ejet i > tre år. For sådanne aktiebeholdninger er der fortsat skattefrihed. FIFO anvendes for disse.

Hovedkationærer (værnsaktionærer):
For aktier erhvervet før 19.5.1993 gives nedslag på 1 % pr. år værnsaktionæren har ejet aktierne frem til og med 1998 - dog maks. 25% nedslag.
Øvrige overgangsregler fra 1994 og regler før 31.12.2005

Nye regler om beskatning ved selskabers aktiesalg og modtagne udbytter:
Kategori Beskatning ved salg

Beskatnings-
princip

Modtaget udbytte
Egne aktier Skattefri / ikke fradrag   Skattefri
Næringsaktier Skattepligtig / fradrag

Lager-
princippet

Skattepligtig
Datter-selskabsaktier Skattefri / ikke fradrag   Skattefri
Koncern-
selskabsaktier
Skattefri / ikke fradrag   Skattefri
Porteføljeaktier:
Noterede Skattepligtigt / fradrag Lager-
princippet
Skattepligtig
100%
Unoterede Skattepligtigt / fradrag **) Valg mellem lagerprincippet og realisations-princippet **) Skattepligtig
100%

*) Fonde kan under visse betingelser vælge realisationsprincippet

**) Vælges realisationsprincippet bliver tab kildeartsbegrænsede

Nettokurstabskonto
opgøres som et selskabs samlede skattemæssige anskaffelsessummer på porteføljeaktier fratrukket aktiernes samlede handelsværdi ved starten af indkomståret 2010. Saldoen nedsættes med skattefri udbytter fra aktier i beholdningen ved indgangen til 2010 modtaget i 2007-09. Endvidere medregnes anskaffelsessummer hhv. afståelsessummer på aktier ejet mere end 3 år, der er afstået 25.5.2009 eller senere. En positiv saldo kan fremføres til modregning i senere indkomstårs nettogevinst på porteføljeaktier. Negativ saldo = 0 kr. Avancer skal modregnes i kildeartstab før nettotabskurskontoen.


NB: der tages forbehold for trykfejl og ændret lovgivning

Sommerferie
28-06-2015 16:00
Sommerferie
 
www.96191919.dk
28-06-2015 16:00
www.96191919.dk Kan du ikke huske vor hjemmesideadresse www.revisionscentralen.dk, kan du blot skrive vort telefonnummer 96191919 - så finder du os.
 
Søger du en bogholder i Thy?
28-06-2015 16:00
Søger du en bogholder i Thy? Ring på 96191919 eller send en mail på revisor@revisionscentralen.dk
 
Vi skræddersyr dit regnskab
28-06-2015 16:00
ud fra dine og myndighedernes krav. Kom forbi mellem 9-14 og vi ser på dine og din virksomheds behov.
 
Kør privat i firma-varevognen
28-06-2015 16:00
Kør privat i firma-varevognen
 
Design: MediaConnect ApS