Aktiesalg for personer og dødsboer, regler fra 1.1.2006:
Unoterede aktier Gevinst Beskattes som aktieindkomst (27/28/42/43%)
  Tab Tabsfradrag i anden aktieindkomst. Af negativ aktieindkomst beregnes en negativ skat, som modregnes i slutskatten.
Børsnoterede aktier Gevinst Beskattes som aktieindkomst (27/28/42/43%)
  Tab Tab modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning
Metode: Gennemsnitsmetoden

Overgangsregler,
beholdninger pr. 31.12.2005:
Efter overgangsreglen skal gevinst og tab på børsnoterede aktier i beholdninger pr. 31.12.2005 på under 136.600 kr. (ægtepar 273.100 kr.), ikke medregnes ved indkomstopgørelsen, når de ved salget har været ejet i > tre år. For sådanne aktiebeholdninger er der fortsat skattefrihed. FIFO anvendes for disse.

Hovedkationærer (værnsaktionærer):
For aktier erhvervet før 19.5.1993 gives nedslag på 1 % pr. år værnsaktionæren har ejet aktierne frem til og med 1998 - dog maks. 25% nedslag.
Øvrige overgangsregler fra 1994 og regler før 31.12.2005

Nye regler om beskatning ved selskabers aktiesalg og modtagne udbytter:
Kategori Beskatning ved salg

Beskatnings-
princip

Modtaget udbytte
Egne aktier Skattefri / ikke fradrag   Skattefri
Næringsaktier Skattepligtig / fradrag

Lager-
princippet

Skattepligtig
Datter-selskabsaktier Skattefri / ikke fradrag   Skattefri
Koncern-
selskabsaktier
Skattefri / ikke fradrag   Skattefri
Porteføljeaktier:
Noterede Skattepligtigt / fradrag Lager-
princippet
Skattepligtig
100%
Unoterede Skattepligtigt / fradrag **) Valg mellem lagerprincippet og realisations-princippet **) Skattepligtig
100%

*) Fonde kan under visse betingelser vælge realisationsprincippet

**) Vælges realisationsprincippet bliver tab kildeartsbegrænsede

Nettokurstabskonto
opgøres som et selskabs samlede skattemæssige anskaffelsessummer på porteføljeaktier fratrukket aktiernes samlede handelsværdi ved starten af indkomståret 2010. Saldoen nedsættes med skattefri udbytter fra aktier i beholdningen ved indgangen til 2010 modtaget i 2007-09. Endvidere medregnes anskaffelsessummer hhv. afståelsessummer på aktier ejet mere end 3 år, der er afstået 25.5.2009 eller senere. En positiv saldo kan fremføres til modregning i senere indkomstårs nettogevinst på porteføljeaktier. Negativ saldo = 0 kr. Avancer skal modregnes i kildeartstab før nettotabskurskontoen.


NB: der tages forbehold for trykfejl og ændret lovgivning

Få styr på din økonomi
28-03-2015 00:00
Få styr på din økonomi. Gi´ din privatøkonomi et check.
 
Få styr på dine regnskabstal
28-03-2015 00:00
Har du en vision om at klare dine regnskaber selv, og gradvist blive oplært som din egen bogholder
 
Beskatning af julegaver
14-11-2014 12:00
Beskatning af julegaver, og
 
Vi skræddersyr dit regnskab
13-08-2014 13:33
ud fra dine og myndighedernes krav. Kom forbi mellem 9-14 og vi ser på dine og din virksomheds behov.
 
Er du iværksætter ? Vil du starte din egen virksomhed?
13-08-2014 13:00
Er du iværksætter i Nordjylland. Tillykke med din gode idé! Vi har et lille hæfte til dig, som giver nogle store muligheder for den rette rådgivning og vejledning på din vej mod succes!
 
Design: MediaConnect ApS